Avstralija razkrita kot druga najboljša država za kakovost življenja

AvstralijaZemljišče spodaj je očitno pravo mesto. Avstralija je po kakovosti življenja uvrščena na drugo mesto najboljših držav na svetu Poročilo ZN ocenjevanje ekonomskih, izobraževalnih in pričakovanih življenjskih podatkov.

Rezultati so bili izračunani s krčenjem podatkov o tem, da so po besedah ​​OZN 'tri osnovne dimenzije človekovega razvoja', in sicer pričakovana življenjska doba ob rojstvu, povprečna pričakovana leta šolanja in življenjski standard, merjena z bruto nacionalnim dohodkom na prebivalca.Zanimiv vpogled iz poročila je bil, da je bil kljub avstralskim ženskam, ki v povprečju živijo 4 leta dlje in so več časa preučevale, povprečni bruto nacionalni dohodek moških bistveno višji in je znašal 70.620 ameriških dolarjev v primerjavi s 46.727 ameriškimi dolarji.Norveška, ki je edina država, ki je po lestvici presegla Avstralijo, ima nižjo pričakovano življenjsko dobo (81,6 leta) in leta šolanja (12,6), vendar uživa večji bruto nacionalni dohodek na prebivalca v višini 64.992 ameriških dolarjev.

Tu je celoten seznam:
1. Norveška
2. Avstralija
3. Švica
4. Danska
5. Nizozemska
6. Nemčija
7. Irska
8. ZDA
9. vez med Kanado in Novo Zelandijo
10. Singapur

(prek SMH )